• Snöröjning med traktor.
  • Takskottning.

Vinterväghållning .

Vägunderhåll med ständig jour under vintern

LP är en av Sveriges största privata aktörer inom vinterväghållning.

Att alltid komma dit man ska även vintertid är A och O för alla invånare. Vi har ständig jour från oktober till april och ser till att vägarna i regionen är snöröjda och halkfria. Rutin och erfarenhet ser till att säkerställa en trygg trafikmiljö.