Integritetspolicy

Vår Policy

Hos oss är personlig integritet av högsta prioritet. Vi strävar efter att upprätthålla en hög nivå av dataskydd för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Nedan förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter, samt redogör för dina rättigheter. Tveka inte på att kontakta oss om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter återfinns längst ned i denna text.

Personuppgifters Innehåll

Personuppgifter inkluderar all information om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det sträcker sig bortom enbart namn och personnummer och kan även innefatta till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter inkluderar all hantering av sådana uppgifter i våra IT-system, oavsett om det sker via mobila enheter eller datorer. Det innefattar insamling, registrering, lagring, bearbetning och överföring, samt i vissa fall även manuella register.

Ansvar för Personuppgifter och Användning

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter inom vår verksamhet är LPE Sverige AB, med adress Långavallsgatan 11, 424 57 Gunnilse och organisationsnummer 556518-4925. De personuppgifter vi behandlar inkluderar huvudsakligen namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter samt bankkonton för löneutbetalningar och uppgifter om närmaste anhörig. Denna behandling sker för att fullgöra våra skyldigheter enligt anställningsavtal och för att följa gällande lagar och kollektivavtal.

Hantering av Personuppgifter och Dina Rättigheter

I vissa situationer är det nödvändigt för oss att samarbeta med externa parter, till exempel IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska personalliggare, som fungerar som personuppgiftsbiträden. Vi utför regelbundna kontroller av dessa biträden för att säkerställa att de följer de nödvändiga säkerhets- och sekretesskraven för hanteringen av personuppgifter. Om du har registrerat dina personuppgifter hos oss har du rätt enligt gällande lagstiftning, att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, korrigering av felaktiga uppgifter och radering.

Om du har ytterligare frågor angående vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post nedan:

personal@lpe.se