• Maskiner som vi använder inom vår maskintjänst.
  • Två personer från LP Entreprenad som utför klottersanering.
  • Person som gräver med grävmaskin.

Välkommen till LPE

LPE Sverige AB är ett av västsveriges ledande företag inom utemiljö. Vi skapar och underhåller livsmiljöer och hjälper till med allt från enstaka tjänster till helhetslösningar inom Anläggning, Skötsel och Maskintjänster. Vi erbjuder specialisttjänster likväl som ständig jour inte minst vintertid. Vi värnar om vår miljö och skapar hållbara lösningar. Från idé till livskvalitet.


Anläggning

Anläggning

Utomhusmiljön möter oss varje dag; den måste vara hållbar, funktionell och vacker. Vi skapar den.

Läs mer om anläggning

Skötsel

En levande miljö skapar livskvalitet. Den kräver omsorg året runt av engagerad och kompetent personal. Vi sköter den.

Läs mer om skötsel
Skötsel
Vinter

Vinter

Vi har ständig jour från oktober till april och ser till att vägarna i regionen är snöröjda och halkfria. Rutin och erfarenhet ser till att säkerställa en trygg trafikmiljö.

Läs mer om vinter

Maskintjänster

En tekniskt avancerad maskinpark som får kontinuerligt underhåll av kunnig personal samt en verksamhet som planeras efter årstid och projekt. Vi har ständig beredskap.

Läs mer om maskintjänster
Maskintjänster


Senaste nyheterna från LPE Sverige AB