Grönyteskötsel och gaturenhållning

Referenser

Kontaktformulär
Fyll i din förfrågan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Företag/Förening:

Kontaktperson:

E-mail:

Adress:

Ort:

Telefon:

Meddelande:


Skicka

  • Två personer från LP som sköter om ett grönområde utanför SKF
  • Skötsel av rondell

Effektiv ogräsbekämpning .

 

Att hålla omgivningarna fria från ogräs kan för många tyckas vara ett ständigt pågående arbete. Men faktum är att ogräsbekämpning är mer intervallbetonat än vad man kan tro – detta tar vi på LP Entreprenad fasta på. Vi rensar ogräs från flera olika miljöer, från rabatter och gräsmattor till större trädgårdar eller gator och torg. En miljö fri från ogräs främjar tillväxten av det man avsiktligen planterat, och skapar mindre utrymmen till skuggpartier vid exempelvis husväggar där det finns risk för fukttillväxt om ogräset tillåts att växa för högt.

Vi tar bort ogräs:

  • mellan plattor,
  • i gräsmattor, 
  • från grusgångar,
  • på åkrar,
  • mellan marksten,
  • m.m.

Hur ofta bör man rensa ogräs?

Vid en nyplantering gäller det att använda sig av jord som i största möjliga mån är fri från rotogräs. Sedan när man planterat sina – exempelvis buskar - bör man rensa ogräset kontinuerligt och ofta, då det tar ett tag för buskarna att växa ihop. Ju närmare grenarna sitter varandra i ett buskage, desto svårare är det för ogräset att gro/växa. Generellt bör man ta bort ogräs oftare efter nyplantering, under försommaren innan gräset börjar blomma bör man därför rensa oftare. Har man hållit efter ogräset bra under den tidiga säsongen, brukar man sedan inte behöva rensa oftare än 3-4 ggr/år.

Metoder för att bekämpa ogräs

Förutom rensning finns det andra metoder för att bekämpa ogräsets tillväxt, bland annat kan man plantera växter som vars själva tillväxt håller efter ogräset på ett bra sätt. Perenner och andra typer av marktäckande växter är ett bra alternativ, då dessa helt enkelt konkurrerar ut ogräset. Andra tillvägagångssätt är att använda sig av täckbark eller täckduk vid planteringen.

Kontakta oss om ogräsrensning

Vi på LP Entreprenad har lång erfarenhet av ogräsrensning och planteringstekniker. Hör av dig så planerar vi tillsammans ett upplägg som passar just er!

Du når oss på 0739-42 55 72 eller paulina@lpe.se.

Välkommen!