Grönyteskötsel och gaturenhållning

Referenser

Kontaktformulär
Fyll i din förfrågan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Företag/Förening:

Kontaktperson:

E-mail:

Adress:

Ort:

Telefon:

Meddelande:


Skicka

  • skotsel2

Gräsklippning .

Vi på LP vet vikten av att hålla efter sina grönytor och gräsmattor. Gräs precis som all vegetation mår bra av att ansas och hållas efter, både på grund av estetiska skäl men också för att nå och upprätthålla funktionen med grönytan. Kanske vill du behålla en viss längd på din gräsmatta för att bibehålla vissa siktlinjer? Eller kanske är du tomtägare eller verksamhetsansvarig där både utseende men framförallt funktionen på markytan är av största intresse för markens och kanske hela fastighetens användning. Oavsett hur dina specifika behov av gräsklippning ser ut, kan du lita på att vi på LP ger dig all hjälp med din gräsklippning som du behöver.

Våra arbetslag utför alla olika typer av gräsklippningar, från klippning av prydnadsgräsmattor med mycket fin ansning, till klippning av bruksgräsmattor, slåttergräs och ängsytor – vi utför det mesta inom gräsklippning i Göteborg med kranskommuner.

Hur ofta ska man klippa sitt gräs?

För varje typ av gräsmatta följer förstås olika generella riktlinjer – en bruksgräsmatta i en park eller på hustomt bör till exempel klippas mellan 20-22 ggr/säsong för att hålla en jämn gräsväxt och längd, medan klippning av större ängsytor eller slåttergräs vanligast sker endast 2-4 ggr/år. Självklart anpassar vi oss efter kundens specifika önskemål, oavsett om det gäller klippningsintervall eller gräsets längd och utseende.

Hur bör man klippa gräset – vad gäller?

Olika typer av gräsmattor kräver olika typer av klippning. LP är specialister på större klippningsuppdrag och slåtter, men utför förstås alla typer av gräsklippning enligt kundens önskemål.

  • Slåttergräs – Slåttergräs hittas mestadels på vidsträckta kommunala ytor eller i mindre omfattning utefter vägar och gångvägar. Här klipps gräset endast ca 3-5 ggr/år. Sjävklart använder vi en TMA-utrustad bil för största säkerhet.
     
  • Bruksgräsmattor – är den vanligaste typen av gräsmattor, dvs parkmark, husgräsmattor, och liknande. Den här typen av gräs bör klippas mellan ca 20-22 ggr/säsong mellan maj-november. Då håller sig gräset på en jämn nivå och får en regelbunden yta. Exakta klippningsintervaller bestäms av kunden, vill man exempelvis ha en viss maxlängd på gräset så arbetar vi efter det.
     
  • Sportgräsmattor – Exempelvis golfbanor, det vill säga gräsmattor där formen har en uttalad funktion. Dessa typer av gräsmattor klipps med en roterande cylindergräsklippare för att få ett så absolut jämnt resultat som möjligt. På dessa typer av gräsmattor utför vi både underhåll och reparationer om det behövs.
     

Vi utför helt enkelt många olika typer av gräsunderhåll och klippning av gräs i Stor-Göteborg och  kranskommuner. Välkommen att höra av dig till oss - vi kan alltid hitta en lösning som passar just dig!