• Två personer från LP som sköter om ett grönområde utanför SKF

Trädgårdsskötsel och gaturenhållning .

Vi bryr oss om din utemiljö.

Vi trivs bättre när det är rent och vackert omkring oss. 
Gator behöver sopas, skolgårdar tas om hand, lekredskap behöver besiktigas och bytas ut, fastigheter och dess grönområden skötas om. Vi har personalen och maskinerna som effektivt och tryggt ser till att du trivs där du vistas. Kvalitetssäkrade skötselprogram ger kontinuerligt och exakt underhåll för fastigheter, bostadsområden och offentliga ytor. Ett effektivt joursystem med ansvarsfulla personer som alltid finns till hands löser problemen när de uppstår.

Gaturenhållning

Gator, vägar, hållplatser, rondeller och refuger ska hållas rena och trevliga, fasader ska saneras från klotter. Vi utför tillsyn av utomhusmiljöer av vitt skilda slag med samma höga engagemang och kvalitet. Kontinuerlig översikt och god kommunikation gör att vi snabbt är på plats där vi behövs.

Grönyteskötsel

Grönytor som växer och mår bra, planteringar som frodas, park- och idrottsanläggningar som är välskötta och funktionella. Men också spårområden som ska trimmas och rensas samt gator som ska sopas. Då krävs både specialmaskiner och kompetens samt inte minst personer som fullföljer varje åtagande in i minsta detalj.

Vinterväghållning

Att alltid komma dit man ska även vintertid är A och O för alla invånare. Vi har ständig jour från oktober till april och ser till att vägarna i regionen är snöröjda och halkfria. Rutin och erfarenhet ser till att säkerställa en trygg trafikmiljö. Läs mer om vår vinterväghållning här.

En levande miljö skapar livskvalitet. Den kräver omsorg året runt av engagerad och kompetent personal. Vi sköter den.

Exempel på tjänster inom grönyteskötsel och gaturenhållning:

  • Gaturenhållning
  •  Vinterväghållning
  • Grönytor
  • Klottersanering
  • Fasadrengöring
  • Betongimpregnering
  • Trafikbevakning
  • Yttre fastighetsskötsel
  • Underhåll av spårvagnsspår och hållplatser