Grönyteskötsel och gaturenhållning

Referenser

Kontaktformulär
Fyll i din förfrågan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Företag/Förening:

Kontaktperson:

E-mail:

Adress:

Ort:

Telefon:

Meddelande:


Skicka

Offertförfrågan:
skotsel@lpe.se

  • LPE varselkläder.JPG
  • Parkbild Kungälv

Grönyteskötsel och gaturenhållning .

Vi bryr oss om din utemiljö.

Vi trivs bättre när det är rent och vackert omkring oss.
Gator behöver sopas, skolgårdar tas om hand, lekredskap behöver besiktigas och bytas ut, fastigheter och dess grönområden skötas om. Vi har personalen och maskinerna som effektivt och tryggt ser till att du trivs där du vistas. Kvalitetssäkrade skötselprogram ger kontinuerligt och exakt underhåll för fastigheter, bostadsområden och offentliga ytor. Ett effektivt joursystem med ansvarsfulla personer som alltid finns till hands löser problemen när de uppstår.

Vårt helhetskoncept GAIS
Inom skötsel arbetar vi med gröna, svarta och vita områden. I vårt helhetskoncept som vi kallar ”GAIS” tar vi hand om grönytor, asfaltsytor samt alla övriga ytor du som fastighetsförvaltare ansvarar för. Svarta ytor blir vita vintertid och då utförs snö- och halkbekämpning.
GAIS-konceptet anpassas helt efter ditt behov och det innebär kostnadsbesparingar på minst 10%. I bostadsområden, industrifastigheter och kommersiella fastigheter tar vi alltid stor hänsyn till boende och övriga brukare av fastigheten.

Vi gör det enkelt för dig:

  • Projektanpassad organisation för att passa er organisation.
  • Tjänsten frigör tid du kan lägga på annat
  • Årsplaner efter årets alla behov
  • Vi har expertkompetens på alla områden
  • Arbetet styrs upp enkelt och smidigt via en kontakt.
  • Effektivt utförande och återkoppling enligt överenskommelse

En levande miljö skapar livskvalitet. Den kräver omsorg året runt av engagerad och kompetent personal. Vi sköter den.

Grönyteskötsel

Inom grönytor arbetar vi både med underhåll såsom gräsklippning, rensning av ogräs, busk- och trädbeskärningar och trädvård mm. Vi arbetar även med nyanläggning såsom anläggning av gräsmatta, planteringar av växter, träd och buskar. Servicearbeten som lagning kantsten eller plattytor, staket, kontroll och lagning av lek- och utemiljöutrustning samt uppsättning papperskorgar mm sköter vi enligt överenskommelse. Vid större anläggningsarbeten har vi kompetensen inom vår Anläggningsavdelning.

Läs mer om vår grönyteskötsel.

Gaturenhållning

På asfaltsytor och liknande utför vi löpande underhåll bl a med vår omfattande sopmaskinspark. Vi tömmer papperskorgar och utför även manuell städning på hårdgjorda ytor samt soprum mm. Våra spolbilar arbetar med klottersanering, tak- och fasadrengöring och övriga spolarbeten.

Läs mer om vår gaturenhållning.

Vinterväghållning

När snön faller har vi ständig jour och beredskap. Vi utför snöröjning, snöskottning och halkbekämpning. När det fallit större mängder snö utför vi takskottning med säkerhetsutrustning och bortlastning av snön

Läs mer om vår vinterväghållning.