Nyheter .

Visselblåsning

Visselblåsning

LPE Sverige AB visselblåsarfunktion är en särskild kanal för att underlätta rapportering om allvarliga missförhållanden eller oegentligheter. Funktionen ger möjlighet att anonymt rapportera om något inte går till på rätt sätt i vår verksamhet.

LPE Sverige visselblåsarsystem drivs av WhistleSystem ApS vilket garanterar ett helt anonymt och säkert tillvägagångssätt för visselblåsare. Visselblåsarsystemet kan användas av medarbetare, kunder, leverantörer, underentreprenörer med flera.

 

Vad kan rapporteras

Visselblåsarfunktionen är avsedd för allvarliga missförhållanden. Det kan handla om misstanke om allvarliga oegentligheter som exempelvis förskingring, bokföringsbrott, mutor och korruption, trolöshet mot huvudman eller att någon i ledande position som allvarligt missbrukar sin ställning.

Allvarliga missförhållanden kan också syfta på sådant som inte är straffbelagt, men som ändå är oacceptabelt i arbetslivet, exempelvis att gällande föreskrifter inte följs, att det finns risker för liv och hälsa eller risk för skador på miljön, att interna regler och principer inte följs eller att det förekommer oetiska förhållanden.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Om du misstänker risker eller andra missförhållanden hos LPE Sverige AB uppmanar vi dig att rapportera dina misstankar via vår visselblåsarfunktion.

 

Vad ska inte rapporteras

Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion.

Anställd på LPE Sverige AB som är missnöjd med verksamheten på ett eller annat sätt, till exempel samarbetssvårigheter, missnöje med lokalerna är vanligtvis inte tecken på något allvarligt missförhållande och ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion.

Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför visselblåsarfunktionens syfte, kommer de inte att handläggas enligt dessa rutiner.

 

Så här lämnar du ditt anonyma meddelande

Klicka på länken nedan så kommer du till rapporteringsformuläret. Du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna. I menyerna hittar du både en användarmanual och vår Visselblåsarpolicy.

När du har skickat ditt meddelande får du ett rapport-ID. Det är viktigt att du sparar ditt rapport-ID för att få åtkomst till rapporten igen, se svar från LPE´s administratörsteam och inleda en anonym dialog. Ditt rapport-ID måste förvaras säkert och får inte delas med någon. Inom 10 dagar kan du läsa en eventuell följdfråga eller ett svar från oss.

https://lpe.whistlesystem.com/login/WK_YNcZUgokFF0y2PGh