lpidrottspark

Socialt ansvarstagande .

En del av samhället.

LPE vill vara en aktiv partner i det samhälle vi lever och verkar i.  Vi tror på socialt hänsynstagande och att ge tillbaka till vår omgivning. Det gör vi på olika sätt, bland annat genom att ge bidrag till verksamheter som skapar möjligheter för människor i behov av stöd. Tillsammans med Lerums Kommun med flera har vi  gjort det möjligt för Lekstorps IF i Gråbo att anlägga en konstgräsplan , där har vi också haft ansvar för markentreprenaden.