Historik LPE .

 


Lennart Peterson år 1956 på gården i Gråbo

 

Erfaren entreprenör.

Grunden till LP lades redan 1956 av Lennart Petersson då han tog över föräldragården i Stannum, Gråbo. Utöver att ta hand om lantbruket med mjölkkor hjälpte han sina grannar och andra bönder i närområdet med att köra lastbil och arbeta i skogen. Med tiden kom fru Brita in i bilden och bidrog starkt hemma på gården.

Lennart fick allt fler maskinuppdrag, köpte fler maskiner och anställde grannar och vänner för att utföra maskintjänster åt en växande skara nöjda kunder. Andelen kommunala uppdrag ökade med bland annat anläggning och skötsel av utemiljöer samt snöröjning. När Lennart gick bort 1995 ombildades företaget och de sex barnen tog över verksamheten.

Engagemang ger resultat
Nära relationer till anställda och kunder är något som vi fortsätter att vårda och vidareutveckla. Genom aktiv målstyrning och kontinuerlig kompetensutveckling arbetar vi ständigt för att bli en allt bättre samarbetspartner. Våra skickliga medarbetare är bra på att ta ansvar och samarbeta för att se och lösa kundernas behov. En gemensam värdegrund och ett grundmurat kundfokus har gett oss bredd, enastående operativt kunnande och flexibilitet. Det leder till snabba beslut och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.

”Engagemang och kunnande har präglat LP under alla år. Att sätta kunden främst och samarbeta för att nå de bästa lösningarna är vår största drivkraft.”

I ständig utveckling
Tekniken betyder mycket för att kunna skapa dynamiska helhetslösningar och där fyller vår egen verkstad en viktig funktion. Vi arbetar fortlöpande tillsammans med kunder och samarbetspartners för att utveckla administrativa och operativa lösningar på de utmaningar som uppstår. Vår omfattande maskinpark är tekniskt i framkant och våra förare har den breda kompetens som krävs för att kunna erbjuda alla tjänster inom våra verksamhetsområden.

Att bli tekniskt ännu skickligare och erbjuda kunderna riktigt bra tjänster ger yrkesstolthet och arbetsglädje. Många av våra 150 medarbetare har jobbat här i 20 år eller mer, ett tecken på att vi alla trivs med det vi gör.

Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och kvalitetssäkring för att möta kundernas önskemål och lever bland annat upp till Göteborgs Stads högt ställda miljö och kvalitetskrav.